Skarhult slott

Skarhult är ett välbevarat renässansslott beläget vid Brååns strand i mellersta Skåne. Delar av slottet så som vi ser det idag uppfördes på 1500-talet men dess historia är troligtvis äldre än så. 

Under våren 2015 arbetade jag, tillsammans med en grupp andra studenter vid SLU i Alnarp, med Skarhult slott inom kursen "Bevarande av historiska trädgårdsanläggningar".

Detta mynnade ut i ett skrivet arbete som kan läsas här (med reservation för ändringar):

Parker och trädgårdar vid Skarhult slott. (PDF)

 

Uppgiften var att ta fram förslag på framtida bevarande och utveckling av slottsområdet med särskild fokus på trädgårdsanläggningarna. 

Detta gamla slott behöver möta dagen behov. Familjen Schwerin har sin privata bostad här, utställningar lockar besökare från när och fjärran och jorden på åkrarna kring slottet brukas. Dessutom har anläggningen ett högt historiskt  och kulturellt värde.

 

 

Stora delar av slottsparken blev omgestaltade på 1800-talet till en romantisk landskapspark men än  finns många element kvar från tider då strikt geometriska trädgårdsanläggningar var på modet.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now